Nespoliehajte sa na iných!

Nestavajte svoj úspech, na názoroch niekoho iného!

Posuňte sa ďaleko pred ostatných!

Komentáre