UPOZORNENIE NA RIZIKÁ

Ak ste ešte na začiatku svojho obchodovania, venujte minútku aj tomuto textu.
Problémom dnešnej doby nie je nedostatok informácií, ale absolútna preinformovanosť, či sa pozrieme na finančné trhy alebo kamkoľvek inam, otvára to miesto obrovskému množstvu podvodov, zneužívania naivity a nevedomosti.
Či chcete byť trader alebo investor, nikdy prosím neinvestujte do toho, čomu nerozumiete, nikdy nedávajte na tipy ľudí z youtube, telegramu a podobne a nikdy neverte ľuďom, čo Vám sľubujú zisky bez rizík!
Skúste sa odpútať od rozprávok o pasívnom príjme, dovoleniek a ostatného, ako motivácia je to fajn, ale nesmie zatemniť Vaše racionálne myslenie!
Trading aj investovanie je beh na dlhú trať a jediná cesta ako dobehnúť do cieľa je poctivé a dlhodobé vzdelávanie! Nejde to preskočiť, krátkodobo môžete mať šťastie, ale nakoniec môžete dopadnúť veľmi zle. 
Tieto kurzy sú tu na to, aby v ucelenom balíku podávali realistické pohľady, zabránili množstvu strát a trápenia, menili spôsob myslenia a donútili človeka pracovať na sebe a svojich stratégiách tak, aby z toho chaosu vykorčuľoval tak dobre, ako sa len dá.
Nechcite rýchle zbohatnúť tak, že preskočíte všetky potrebné informácie a skúsenosti, pretože vytriezvieť môže byť veľmi náročné a finančne ruinujúce.
Veľa šťastia na ceste k ziskom a nezávislosti 😉

RIFM, s.r.o., Rebel Solutions, s.r.o.  forexrebel.net, sk,cz,eu, fxrebel.sk, (ďalej len spoločnosť) nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v tomto materiáli. Rovnako spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou. Všetky informácie tu uvedené majú charakter informačného charakteru. Informačné materiály uverejnené spoločnosťou neposkytujú priame odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Takéto obchodovanie je špekulatívne a môže viesť k vysokým finančným stratám. Všetky informácie uverejňované spoločnosťou majú prevažne náučný a informatívny charakter a nesmú sa považovať za odporúčanie k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Obsah tohto materiálu sa nesmie považovať za priamy alebo skrytý sľub, garanciu alebo tvrdenie spoločnosti, že klienti budú profitovať z informácií tu uverejnených, alebo že s tým spojené straty môžu alebo budú limitované. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. 

Spoločnosťi ako aj Marek Soska ako osoba neposkytuje žiadne maklérske služby a nesprostredkúva predaj alebo nákup akýchkoľvek finančných nástrojov ani neprijíma pokyny k takýmto činnostiam. Všetky údaje, informácie, názory, či už platené alebo zadarmo publikované na tomto webe sú prezentované výlučne formou osobných súkromných obchodných skúseností vlastníka webu. Ak sú v takýchto príspevkoch uvedené konkrétne spoločnosti alebo produkty v žiadnom prípade to nemožno považovať za reklamu alebo odporúčanie a ich prípadné využitie je teda výlučne zodpovednosťou a úvahami používateľa.

UPOZORNENIE: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.  Na 50 až 90% retailových účtoch dochádza ku stratám. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Toto je informačná webstránka, a nevykonáva žiadne služby súvisiace s investičným ani finančným poradenstvom.