Začiatočník 2.0 = komplexné doplnenie kurzov Začiatočník a Pokročilý, obsahuje aj kurz Pokročilý 1.0: OBSAH
Profesionál 2.0 = komplexné doplnenie kurzu Profesionál, obsahuje aj kurz Profesionál 1.0 a Začiatočnik 2.0: OBSAH
Revolucionár 2.0 = komplexné doplnenie kurzu Revolucionár, obsahuje aj kurz Revolucionár 1.0 a Profesionál 2.0: OBSAH

Máte otázky? Píšte na info@forexrebel.net